Buďte informovaná o poradenstve vo vašom meste medzi PRVÝMI! Pošlite SMS (na číslo 0908 964 799) alebo EMAIL (na adresu info@podprsenkoveporadenstvo.sk, v texte stačí uviesť MESTO, o ktoré máte záujem a ja vás budem po dostatočnom nazbieraní klientiek spätne informovať o pripravovanom dátume a mieste konania poradenstva u vás.

Ďakujem a teším sa na správy!